Üsküdar Üniversitesi Einstieg Eğitim Fuarı'na katıldı

Dünyanın en büyük eğitim fuarlarından biri olan Einstieg 2017 Berlin, Münih, Köln ve Hamburg’da yapıldı. E­ği­­­tim sek­töründeki uluslararası katı­lım­­­cı ve ziyaretçileri bir a­ra­ya getirmeyi hedefleyen fuara ilgi yo­ğun oldu. Almanya’nın ön­de gelen eğitim kurumları ve meslek e­ğitimi veren kurumlarının ka­tıldığı fuarın bu yıl Türkiye’den de bir katılımcısı vardı. Üsküdar Ü­niversitesi fuara katılarak Alman­ya’da­­ki Türk üniversite adayları i­­le buluştu.
Üsküdar Üniversitesi ERASMUS ve Dış İlişkiler Koordinatörü Em­­­re Üçsular fuara gösterilen ilgiden memnun kaldığını ifade ederek “Ein­­stieg dünyanın en önemli e­­ği­­tim fuarlarından birisi. Katılan fir­­malara baktığınız zaman bu­nu görebiliyorsunuz. Fuarın Al­­man­­­ya’nın 4 önemli şehrinde kı­­sa zaman aralıklarında düzen­len­­mesine rağ­­men gördüğü ilgi çok önemli. Biz de bu önemli fu­­a­ra katılarak dav­ranış bilimleri ve sağlık alanında Türkiye’nin ilk ve tek tematik ü­­niversitesi olan Üsküdar Üniversitesi’ni Alman­ya’daki Türk üni­­ver­­­­site adaylarıyla buluşturduk. Üsküdar Üniver­si­­­tesi’ndeki e­­ği­­tim ve kariyer fırsatları hakkında soruları ce­vaplandırdık. Üsküdar Ü­­niversitesi’nin Türkiye’de sınavsız üni­ver­­site imkanı sunması, Al­manya’da çeşitli sebeplerden dolayı, e­­ği­­timlerine devam etme im­­kanı bulamayan gençlerimiz için çok bü­­yük bir avantaj” şek­­lin­­de ko­nuştu.

 

İnsanı Anlamaya Bir Adım Daha

SOSYAL SORUMLULUKÇALIŞMALARIMIZ

  • Üsküdar Üniversitesi Televizyonu
  • Üsküdar Üniversitesi Radyosu
  • Psikoyorum TV Arşivi
  • Prof. Dr. Nevzat TARHAN Kişisel Web Sayfası
  • E-psikiyatri Nöropsikiyatri Portalı
  • TANPA - Türk Amerikan Nöropsikiyatri Derneği
  • TBHD - Tedavisel Beyin Haritalamaları Derneği
  • Telepsikiyatri
  • Haydi Tut Elimi Derneği
  • Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği